Booking
Book et lokale

Du booker et lokale ved at indsende nedenstående bookingformular. Din bookinganmodning vil blive behandlet hurtigst muligt. Du kan orientere dig om de enkelte lokaler HER.

Vi beder dig om at tjekke hjemmesidens lokalekalender HER for at tjekke om dit ønskede lokale er ledigt, inden du påbegynder udfyldningen af booking-formularen.

Udfyld formular

Se retningslinjer
 

Retningslinjer og betingelser for booking af lokaler på Kulturhotellet

 • Hvem kan booke huset og til hvad?
  • Foreninger og organisationer, der er godkendt under Folkeoplysningsloven kan gøre brug af lokalerne efter kommunens retningslinjer:
   • Under 150 m2: 0 kr. pr. time (Alle lokaler på Posthuset og Krostue, Lille Sal og faglokaler på Kulturhotellet)
   • Over 150 m2: 59 kr. pr. time (Teatersalen på Kulturhotellet)
  • Lokalerne kan bruges til tværkulturelle aktiviteter.
 • Foreningen kan låne et lokale, hvis:
  • Lokalet anses For egnet til det ansøgte formål
  • Benyttelsen er forenelig med lokalets primære anvendelse
  • Arrangementet ikke har privat karakter
  • Når du booker et lokale, påtager du dig ansvar For, at lokalet afleveres i samme stand, som det modtages, og påtager dig eventuelt erstatningsansvar.
  • Den ansvarlige person - i tilfælde af krav om betaling af leje - erklærer sig indforstået med at betale det forlangte beløb
  • Foreningen til enhver tid er indforstået med at aflevere erklæring om indhentelse af børneattest (godkendte folkeoplysende foreninger afleverer årligt erklæring om indhentelse af børneattest, hvis de modtager tilskud eller får anvist lokaler)
  • Aktiviteterne må ikke have karakter af konkurrenceforvridende virksomhed.
 • På Kulturhotellet prioriterer vi bookinger i følgende rækkefølge:
  1. Børneaktiviteter,
  2. Kulturhotellets fastebeboere
  3. Foreninger og andre
 • I tilfælde af aflysning af booking
  • Aflysning skal ske senest en uge inden bookingen.
  • Skriv til bookhotellet@syddjurs.dk og angiv følgende oplysninger:
   - Navn på dig og din forening
   - Tidspunkt
   - Navn på begivenheden
 • Kulturhotellet har mange brugere og det er derfor vigtigt, at vi hjælper hinanden med at holde stedet pænt og ryddeligt og f.eks. tager den oprydning og opvask som evt. følger med.