Book et lokale
Book et lokale
Events
Udstilling & fernisering
30. maj - 27. juni
Udstilling & fernisering
Udstilling
Kunstnergruppen Rønde 2004
LGBTQ Familier Syddjurs
30. juni
LGBTQ Familier Syddjurs
Netværksgruppe
LGBTQ familier Syddjurs
Sommerferie på hotellet
28. juni - 29. juli
Sommerferie på hotellet
Administrationen holder sommerferielukket
Kulturhotellet
SommerCamp 2024
1. - 5. juli
SommerCamp 2024
SommerCamp med sang og musik, dans, billedkunst og teater
Kulturskolen Syddjurs & Syddjurs Egnsteater
ÅBENT HUS på Kulturhotellet
17. august
ÅBENT HUS på Kulturhotellet
Sommer i Rønde Bypark
17. aug. - 8. sept.
Sommer i Rønde Bypark
Aktiviteter og event i Rønde Bypark
Kulturhotellet
Tilbage til toppen
Sommer i Rønde Bypark 2024
Sommer i Rønde Bypark 2024
Aktiviteter i Rønde Bypark
Kulturhotellet
Åbent keramikværksted
Åbent keramikværksted
Prøv kræfter med keramikken
Kulturhotellet
Fars Legestue
Fars Legestue
Frirum for fædre
Kulturhotellet & Sundhedsplejen
Kultur på Recept
Kultur på Recept
Forløb for dig der er sygemeldt
Kulturhotellet
Porten til Paradis
Porten til Paradis
Kunstprojekt med Erik Peitersen
Kulturhotellet
Sammenspil
Sammenspil
Sammenspil i cafén hver anden tirsdag
MiR - Musik i Rønde
Ungdommens Vårsalong
Ungdommens Vårsalong
Censureret Ungdomsudstilling
Kulturskolen Syddjurs
Kanoner og Dragoner
Kanoner og Dragoner
Historisk festival
Kulturhotellet
Sangkraft Syddjurs
Sangkraft Syddjurs
Samlende sangkraft for Syddjurs!
Sangkraft Syddjurs
Lokaler Tilbage til toppen
Teatersalen
Forestillinger m.m.
200 personer.
Mere info ...
KalenderBook
Caféen
Café/mødested
60 personer
Mere info ...
KalenderBook
Lille Sal
Undervisning/møder
100 personer
Mere info ...
KalenderBook
Krostuen
Undervisning/møder
25 personer
Mere info ...
KalenderBook
Studiet
Musiklokale
15 personer
Mere info ...
KalenderBook
Musik
Til sammenspil
10 personer
Mere info ...
KalenderBook
Billedkunst
Undervisning
10 personer
Mere info ...
KalenderBook
Keramik
Kun til kurser
Mere info ...
KalenderBook
Øveren
Øvelokale for bands

Mere info ...
KalenderBook
Kontakt Tilbage til toppen
Kulturskolen Syddjurs
Kulturskoleleder/leder af Kulturhotellet Christen Frost
T  87535055
M  30512058
cfsyddjurs.dk
Kulturskolen Syddjurs
Kulturhotel-koordinator Eva Munch Lynggaard
T  87535931
emulysyddjurs.dk
Om hotellet Tilbage til toppen

Om hotellet

Kulturhotellet er et aktivt kulturhus i hjertet af Rønde, som desuden huser Kulturskolen Syddjurs og Syddjurs Egnsteater.

Det gamle hotel danner rammerne om et rigt kulturliv, hvor du kan opleve teaterforestillinger, koncerter, foredrag, kunstudstillinger og borgermøder med mere. Derudover kan du følge undervisningstilbud fra kultur- og aftenskolerne, samt benytte husets faciliteter til aktiviteter du selv arrangerer. 

Husets faste beboere, suppleret af en række aktive foreninger, sørger for et rigt udbud af kulturarrangementer, og børn bliver dagligt undervist i musik, dans og billedkunst i Kulturskolen Syddjurs og teater i Syddjurs Egnsteater.

Udover de aktiviteter der findes i huset, er Kulturhotellet igangsætter af forskellige kulturelle tiltag i byrummet - for eksempel på Markedspladsen og i Rønde Bypark.

Kulturhotellet vil gerne:

  • Danne ramme for, samt iværksætte og realisere, kulturelle aktiviteter for Rønde og omegn 

  • Facilitere mødet mellem mennesker i forskellige aldre og med forskellige baggrunde

  • Være en aktiv bidragsyder til et levende og vedkommende byrum i Rønde

Info om brug af lokaler

Hvem kan booke huset og til hvad?
Foreninger og organisationer, der er godkendt under Folkeoplysningsloven kan gøre brug af lokalerne helt gratis.
Lokalerne kan bruges til tværkulturelle aktiviteter.

Foreningen kan låne et lokale, hvis:

  • Lokalet anses for egnet til det ansøgte formål
  • Benyttelsen er forenelig med lokalets primære anvendelse
  • Arrangementet ikke har privat karakter
  • Arrangementet ikke har karakter af kommerciel eller konkurrenceforvridende virksomhed.

Bemærk: 

Når du booker et lokale, påtager du dig ansvar for, at lokalet afleveres i samme stand, som det modtages, og påtager dig dermed eventuelt erstatningsansvar.

Foreninger skal ved anmodning herom aflevere erklæring om indhentelse af børneattest.

I tilfælde af aflysning af booking skal dette ske senest en uge inden bookingen.

Skriv til bookhotellet@syddjurs.dk og angiv følgende oplysninger:
- Navn på dig og din forening
- Tidspunkt
- Navn på begivenheden

Har du en nøgle? Har du booket lokalet inden kl. 9 og efter kl. 15, anbefaler vi at du anskaffer en nøglebrik.

Skriv til Kulturhotellets koordinator Eva Munch Lynggaard på emuly@syddjurs.dk og forhør dig.

På Kulturhotellet prioriterer vi bookinger i følgende rækkefølge:

Børne- og ungeaktiviteter
Kulturhotellets faste beboere
Foreninger og andre

Priser

Udlån af lokaler sker efter folkeoplysningsloven, hvilket betyder, at lokaler udover Teatersalen kan bookes gratis.

 

Gebyr/tillæg

Du er forpligtiget til at rydde op og gøre rent efter dig selv, så medregn tid til dette, når du booker lokalet. Lever rengøringen ikke op til standarden, påføres brugeren et rengøringsgebyr på 600 kr. 

Teatersalen

Lokalet koster 60 kr. pr. påbegyndt halve time.

Booker du Cafeen sammen med teatersalen, koster det 100 kr. pr påbegyndte halve time.  

Tekniker/lydmand

Kulturhotellet har tilknyttet en ekstern tekniker, som er bekendt med huset og teknikken. Kontakt Jeppe for et tilbud til dit arrangement. 

Jeppe Larris
Mail: LarrisLyd@gmail.com 

Tlf 42724181

Hotelrådet

Hotelrådet varetager overordnet husets og brugernes interesser i forhold til indhold/aktiviteter i et tæt samarbejde med Kulturhotellet. Rådet består af 7 medlemmer plus suppleanter.
Kulturskolen Syddjurs og Syddjurs Egnsteater har som "beboere" fast sæde i Hotelrådet med én repræsentant hver. De resterende 5 medlemmer vælges på Årsmødet således, at 2 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år. 

HOTELRÅDET består af:

Forkvinde: Ingrid Rønne (Rønde Distriktsråd) 20486760 / roenne.foelle@mail.dk eller ir@roende-gym.dk

Næstformand: Flemming Grangaard (MiR) flemming@grangaard.dk

Christen Frost (Leder af Kulturhotellet og Kulturskolen Syddjurs) 30 51 20 58 / cf@syddjurs.dk

Inger Rasmussen (Rønde Kunstforening) 29 65 33 73 / ingermm@c.dk

Elisabeth Hübener (Syddjurs Egnsteater) 22 29 25 22 / elisabeth@syddjursegnsteater.dk

Liselotte Schlægelberger (Syddjurs Teaterforening) 28 72 52 98 / syddjursteater@gmail.com

Elisabeth Carstensen (Egnsnettet Rønde) 42162995 / eliscars@hotmail.com

Suppleanter:

Hans-Henrik Christensen, (lokal beboer fra Rønde) 25520790 / christensenhanshenrik@gmail.com

Mimi Spelling (Tovholder på Keramikværksted) mimispelling@gmail.com