Booking
Book et lokale

Du booker et lokale ved at indsende nedenstående bookingformular. Din bookinganmodning vil blive behandlet hurtigst muligt. Du kan orientere dig om de enkelte lokaler HER.

Vi beder dig om at tjekke hjemmesidens lokalekalender HER for at tjekke om dit ønskede lokale er ledigt, inden du påbegynder udfyldningen af booking-formularen.

Udfyld formular

Se retningslinjer
 

Retningslinjer og betingelser for booking af lokaler på Kulturhotellet

 • Hvem kan booke huset og til hvad?
  • Foreninger og organisationer, der er godkendt under Folkeoplysningsloven, kan gøre brug af husets lokaler gratis (med undtagelse af Teatersalen (se nederst)).
  • Lokalerne bruges til tværkulturelle aktiviteter.
 • Foreninger eller organisationer kan låne et lokale hvis
  • Lokalet anses For egnet til det ansøgte formål
  • Benyttelsen er forenelig med lokalets primære anvendelse
  • Arrangementet ikke har privat eller kommerciel karakter
  • Aktiviteterne ikke har karakter af konkurrenceforvridende virksomhed
 • Når du booker et lokale
  • Påtager du dig ansvaret for, at lokalet afleveres i samme stand, som da du modtog det.
  • Påtager du dig eventuelt erstatningsansvar.
  • Erklærer du dig indforstået med at betale evt. lokaleleje (gælder kun Teatersal og Café)
  • Skal din forening eller organisation være indforstået med at aflevere erklæring om indhentelse af børneattest (godkendte folkeoplysende foreninger afleverer årligt erklæring om indhentelse af børneattest, hvis de modtager tilskud eller får anvist lokaler)
 • På Kulturhotellet prioriterer vi bookinger i følgende rækkefølge (iflg. Folkeoplysningsloven):
  1. Børneaktiviteter
  2. Hotellets fastebeboere
  3. Foreninger og andre
 • Din fortrinsret til det bookede lokale bortfalder såfremt du ikke gør brug af det inden for de første 15 minutter af det bookede tidsrum.
   
 • I tilfælde af aflysning af booking
  • Aflysning skal ske senest en uge inden bookingen.
  • Skriv til bookhotellet@syddjurs.dk og angiv følgende oplysninger:
   1. Navn på dig og din forening
   2. Tidspunkt
   3. Navn på begivenheden
 • Nøgle
  • Det er dit eget ansvar at kontakte Kulturhotellet, hvis du er i tvivl om adgangsforhold, eller har brug For en nøgle.
 • Priser
  • Det er gratis at bruge Kulturhotellets lokaler med undtagelse af Teatersalen.
  • I Teatersalen betales en leje på 60 kr. pr. påbegyndt halve time.
  • Booker du Caféen sammen med Teatersalen, koster det samlet 100 kr. pr. påbegyndte halve time.
  • Du er forpligtet til at rydde op og gøre rent efter dig selv, så medregn tid til dette, når du booker Teatersal og Café. Lever rengøringen ikke op til standarden, pålægges lejeren et rengøringsgebyr på 600 kr.