Booking

Book et lokale

Du booker et lokale ved at indsende nedenstående bookingformular. Din bookinganmodning vil blive behandlet hurtigst muligt. Du kan orientere dig om de enkelte lokaler HER.

Vi beder dig om at tjekke hjemmesidens lokalekalender HER for at tjekke om dit ønskede lokale er ledigt, inden du påbegynder udfyldningen af booking-formularen.

Udfyld formular

Se retningslinjer
 

Lokaler, der kan bookes på Posthuset:

 • Skrivebord 1 & skrivebord 2
  Book et skrivebord, på et kontor med to pladser med udsigt over vigen.
 • Lille mødelokale
  I Lille Mødelokale er der plads til 8 siddende personer. Lokalet kan du booke til møder, men det bliver også brugt til Kulturskolens musikundervisning.
 • Store mødelokale
  Det største lokale på POSTHUSET, er husets store dunkende hjerte, da der er plads til både større arrangementer og møder, men også fordi det på mange måder fungerer som gennemgangslokale og bindeled til de andre, mindre lokaler. Når du booker Store Mødelokale, skal du altså være opmærksom på at der godt kan gå nogen igennem lokalet. Der er plads til 70 stående personer og 20 siddende ved det store bord i midten af lokalet.
 • Billedkunst
  I Billedkunstlokalet er der plads til 20 siddende personer, og kan bookes til kreative forløb og undervisning.
 • Keramikværksted
  Keramikværkstedet rummer en keramikovn, som kun må benyttes, hvis man har en særlig aftale. Der er plads til 15 siddende personer, og lokalet kan både benyttes til keramik og billedkunst. Keramikværkstedet ligger i forlængelse af indgangen, og man skal derfor forvente, at blive forstyrret af folk der benytter sig af denne.
 

Retningslinjer og betingelser for booking af lokaler på Posthuset

 • Hvem kan booke huset og til hvad?
  • Foreninger og organisationer, der er godkendt under Folkeoplysningsloven, kan gøre brug af husets lokaler gratis.
  • Lokalerne bruges til tværkulturelle aktiviteter..
 • Foreninger eller organisationer kan låne et lokale hvis
  • Lokalet anses for egnet til det ansøgte formål.
  • Benyttelsen er forenelig med lokalets primære anvendelse.
  • Arrangementet ikke har privat eller kommerciel karakter.
  • Aktiviteterne ikke har karakter af konkurrenceforvridende virksomhed.
 • Når du booker et lokale på Posthuset
  • Påtager du dig ansvaret for, at lokalet afleveres i samme stand, som da du modtog det..
  • Påtager du dig eventuelt erstatningsansvar..
  • Skal din forening eller organisation være indforstået med at aflevere erklæring om indhentelse af børneattest (godkendte folkeoplysende foreninger afleverer årligt erklæring om indhentelse af børneattest, hvis de modtager tilskud eller får anvist lokaler).
 • På Posthuset prioriterer vi bookinger i følgende rækkefølge (iflg. Folkeoplysningsloven):
  1. Børneaktiviteter.
  2. Husets fastebeboere.
  3. Foreninger og andre.
 • Din fortrinsret til det bookede lokale bortfalder såfremt du ikke gør brug af det inden for de første 15 minutter af det bookede tidsrum.
 • I tilfælde af aflysning af booking
  • Aflysning skal ske senest en uge inden bookingen..
  • Skriv til bookhotellet@syddjurs.dk og angiv følgende oplysninger: .
   1. Navn på dig og din forening.
   2. Tidspunkt.
   3. Navn på begivenheden.
 • Nøgle
  • Det er dit eget ansvar at kontakte Kulturhotellet, som administrerer Posthuset, hvis du er i tvivl om adgangsforhold, eller har brug for en nøgle.